Styrelsen 2020

  

Namn

Post

Telefon

E-postadress

Louise Ursu

Ordförande

 

Mikael Palm

Vice ordförande

 

 

Curt Rosenquist

Ledamot (sekreterare)

Caroline Persmyren

Ledamot (ekonomiansvarig)

 

 

Linnea Kruuse

Ledamot

 

 

Mats Grönvall

Ledamot

 

Tobias Ramstig

Ledamot

 

 

Sandra Rosendahl

Utmanarscoutrepresentant

 

Vakant

Utmanarscoutrepresentant

 

 

Jennika Gustavsson

Suppleant

 

 

Hanna Bruce

Suppleant

 

 

Tobias Elten

Suppleant

 

 

 

I år sitter kassören inte i styrelsen. Hon nås på egen e-postadress

Charlotte Kruuse

Kassör

 

 

 

 

 

Patrick Kjell

Registreringsansvarig 

 

Krisgrupp Om olyckan är framme  
Christoffer Kisch Webbansvarig  

  

 Adresserna inte klickbara

För att minska risken att få en massa spam visas de flesta e-postadresserna som icke-klickbara bilder istället för som länkar. Det blir lite jobbigare för dig som vill skicka e-post till oss eftersom du måste skriva av adressen manuellt (istället för att klicka eller kopiera den), men precis samma anledning gör att adresserna inte hittas av de program som söker igenom webben efter e-postadresser att skicka ut oönskad e-post (spam) till.

 

 Befattningsbeskrivningar

 

Befattningsbeskrivningar - styrelsen (godkänd 180917).docx