För vissa avsnitt under styrelsen rubriker måste du logga in.

Vad gör styrelsen?

Styrelsen väljs på kårstämman och kan bestå av sex till elva ledamöter. Den ansvarar för hela kårens verksamhet och kårens långsiktiga mål. Styrelsen svarar även för kårens kontakter med kommun, skolor, press och riksorganisationen. Hela styrelsen kan nås på:

styrelse @ lommascoutkar.se.

 

Styrelsemötena

Styrelsens möten äger rum på scoutgården och är öppna för alla kårmedlemmar, kallelser där det står vilka frågor som skall behandlas mailas ut i god tid. Om du också vill få kallelserna via e-post (men inte får dem nu) är det bara att kontakta ordförande (se nedan).

Protokoll från alla styrelsemöten läggs på styrelsens sida under fliken protokoll så fort de är klara.

 

Valberedning

Hör av dig till valberedningen om du vill sitta i styrelsen eller vara kassör nästa år.

Valberedningens uppgift är att prata med personer och lämna ett förslag på en hel styrelse till kårstämman. På kårstämman kan alla medlemmar föreslå andra personer och sen är det alla som är på kårstämman som gör det slutliga valet.

 

Lomma Scoutkårs stadgar

Stadgar Lomma Scoutkår